Jak to się zaczęło

Historia Stowarzyszenia - Jak to się zaczęło

Pomysł powołania Stowarzyszenia powstał z mojej inicjatywy a wszystko zaczęło się wiele lat wcześniej.

 Widząc ludzkie cierpienia wynikające z choroby, ludzką bezradność, częste pozostawianie rodzin samym sobie a do tego kłopoty finansowe przy opiece nad chorym, powstała mi myśl, by pomagać rodzinom osób chorych i potrzebujących pomocy. Do  tej pory próbowałam pomagać indywidualnie, tak jak potrafiłam, na pewno szczerze i prawdziwie.

Czasami były to tylko gesty, zainteresowanie, czy też angażowanie się w znalezienie profesjonalnej pomocy, innym razem po prostu "załatwienie" czegoś.  Przez jakiś czas dawało mi to satysfakcję, przynosiło ulgę, ale w dłuższej perspektywie przestało wystarczać, bo przecież można zrobić coś więcej - pomagać na większą skalę. Wtedy właśnie przyszedł mi do głowy pomysł założenia Stowarzyszenia - myśl, która przyniosła niesamowitą ulgę i zmieniła perspektywy - a przecież było  to tak oczywiste.

 W gronie przyjaciół i znajomych przedstawiłam swój plan, wszyscy zareagowali entuzjastycznie, co tylko utwierdziło mnie w przekonaniu o słuszności podejmowanych działań. Zebranie potrzebnych informacji, załatwienie formalności i pokonywanie procedur wymagało czasu, ale nic nie mogło stanąć na przeszkodzie, by założony cel został zrealizowany.

I w ten oto sposób, dnia 26 kwietnia 2017 roku doszło do powstania Stowarzyszenia "Wspólnie  dla Powiatu Sierpeckiego".

 Wierzymy, że w naszym powiecie i całej Polsce jest wiele osób o wielkim sercu, że działając Wspólnie zyskamy siłę, która pozwoli nam nie tylko na efektywne niesienie pomocy innym, ale również przyniesie zmiany otaczającej nas rzeczywistości.

 Jednocześnie dziękuję wszystkim osobom postronnym, które przyczyniły się, aby nasze Stowarzyszenie mogło zaistnieć.


                                                               Prezes Stowarzyszenia

                                                            Wspólnie dla Powiatu Sierpeckiego

                                                              Teresa Malinowska