ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Teresa Malinowska - Prezes Zarządu
Koordynator ds. kontaktów z instytucjami i mediami

Tel. +48 512 863 487

Aldona Skorupska - Wiceprezes Zarządu
Koordynator ds. promocji

Tel. +48 660 122 870

Teresa Włudecka - Sekretarz Zarządu
Koordynator ds. profilaktyki i edukacji

Tel. +48 605 396 844

Blandyna Maszerowska - Skarbnik Zarządu
Koordynator ds. zdrowotnych

Tel. +48 513 020 381

Krystyna Kurlęda - Członek Zarządu
Koordynator ds. społecznych

Tel. +48 501 727 311